Category: Svenska

Tillgängliga enkäter, hur tänker vi?

I fjol läste jag en mycket intressant och bra rapport i en länk på Hjälpmedelsinstitutets hemsida.
Rapporten heter ” IT-frågan 2006-2013” och kan hittas på följande länk: http://www.hi.se/publikationer/rapporter/it-fragan-2006-2013/

Rapporten beskriver ett projekt som HI har kört och som handlar om tillgängliga webbenkäter. I rapporten kan läsaren få en beskrivning av vad som ska tas hänsyn till när webbenkäter skrivs samt hur de ska se ut för att säkra tillgänglighet.
Det skulle vara mycket bra om HI introducerade denna rapport till syncentraler i Sverige.

Det är vanligt att enkäter skickas ut till brukare där de ska svara på hur de upplever service och tjänster de får från sin syncentral. Jag undrar om syncentralerna tar hänsyn till tillgängligheten när de ställer frågor till sina användare.
Om så inte är fallet, finns det en plan till förbättringar hos syncentralerna i detta sammanhang?

Är det faktiskt så, nu år 2014, att syncentraler fortfarande använder otillgängliga enkäter?