Om Hinni Hreinsson

Bakgrund

Hinni HreinssonJag heter Hinni Hreinsson.

Jag bor i Stockholm med min hustru, vår katt och våra två hundar.

Visa Hlynur Gå till Hinni Hreinssons profil

 

 

 

 

 

 

CV

 

2017-02 Arbetsplatsanpassningar / Affärsutveckling; LVI Low Vision International

2016-06 – 2017 – 02 Försäljningschef Sverige; LVI Low Vision International

2015-2016-05-31 Area Sales Manager; LVI Low Vision International

2012-2015 Datapedagog; Stockholms Syncentral

Ansvarig för val, förskrivning, utbildning och stöd av programvara som Syncentralen levererar till användare.

2009-2012 Konsult; Isländska institutet för blinda, synskadade och dövblinda

Ansvarig för installation, support och utbildning av hjälpmedel som institutet levererade till användare.

2008-2009 Avdelningschef på en gruppbostad för autistiska individer i Reykjavik

Jag var ansvarig för att planera och samordna vård och boende utbildning som erhållits från personal.

2007-2008 IKT Tekniker; Centrum för kommunikation och hjälpmedel, Vejle, Danmark

Jag var ansvarig för installation av mjukvara/hårdvara som centrumet förskrev till sina klienter. Jag var också ansvarig för support och utbildning av mjukvara/hårdvara. Ansvarig för att skapa handböcker/hjälpfiler för tekniska avdelningar i centrumet.

2005-2008 Avdelnings-chef för den isländska Syncentral, Reykjavik

Jag var ansvarig för installation, utbildning och stöd för mjukvara/hårdvara som Syncentralen förskrev till sina klienter. Ansvarig för inköp av nämnda mjukvara/hårdvara. Ansvarig för valet av distribuerad programvara. IT tekniker för själva Syncentralen och redaktör för centralens hemsida och blogg.

2005-2007 Datapedagog/Tekniker; Í Nýju Ljósi, Reykjavik

Företaget ”Í Nýju Ljósi”, som jag startade 2005, var specialiserad mot IT utbildning och IT stöd för personer med synskada.

2002-2005 Konsultant; Ortaekni: The Organization of the Disabled in Iceland training Workshop, Reykjavik

Organisationen av funktionshindrade på Island driver ett utbildningsseminarium för personer som förbereder sig för att arbeta på den öppna marknaden. Jag var ansvarig för support och utbildning av programvaran som workshopen säljs. Detta inkluderade Dolphin Computer Access, JAWS och ZoomText. Jag var ansvarig för att skapa manualer och hjälpfiler samt reparera datorer som kom in på verkstad.

Certifieringar

2006: BTCS Trainer Certification, Royal National Institute of the Blind, UK

2005: TAP Certified Trainer, Training Foundation, UK

2005: Microsoft Certified Professional (MCP)

2004: CompTIA Network+ Certified Professional

2003: CompTIA A+ Certified Professional
// ]]>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s